SK EN PL

Activity Park Hotel Skalka    Impressum

Impressum

Obchodné meno
OSŽ Slovakia, a.s.
ORSR
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10405/L
Sídlo
Hotel Skalka, Rajecká cesta 133
Rajecké Teplice 013 13
IČO
36 416 126
Právna forma
Akciová spoločnosť
Predmet činnosti
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojených s poskytovaním základných služieb
prevádzkovanie športových zariadení
prevádkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
služby súvisiace so skrášľovaním tela
požičiavanie športových potrieb
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
počítačové služby
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
masérske služby
organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Štatutárny orgán - predstavenstvo
Ing. Ondřej Šmehlík - člen
Petr Štépánek - člen
Martin Vavrečka - predseda
Věra Nečasová - člen
Mgr. Martin Malý - člen
Štatutárny orgán - dozorná rada
Barunka Sasínová
Petr Nárožník
Marcel Bortl