SK EN PL

Activity Park Hotel Skalka    Hotel    

Hotel

Reconstruction project

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EU

Názov a sídlo prijímateľa:
OSŽ Slovakia, a.s., Hotel Skalka, Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice

Realizovaný projekt s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Názov projektu: Rekonštrukcia Hotela SKALKA v Rajeckých Tepliciach

Stručný opis projektu

stavebné úpravy boli členené na 2 etapy výstavby:

1. etapa: "Rekonštrukcia kuchyne"

2. etapa: "Výstavba Balnea"

  • v 1. etape výstavby boli riešené stavebné úpravy na vybudovanie novej dispozície hotelovej kuchyne a potrebného zázemia, ďalej boli riešené rozvody elektrického vedenia, vody, kanalizácie, vzduchotechniky a rozvody vykurovania
  • v 1. etape bola vytvorená prístavba, kde bola umiestnená strojovňa vzduchotechniky a sklad obalov
  • v rámci 1. etapy boli vybudované 2 kuchynské výťahy a nadväzujúce miestnosti prípravovní v 1. NP
  • v 2. etape výstavby boli riešené stavebné úpravy na vytvorenie dispozície wellness centra Balneo v priestoroch jestvujúcej kuchyne na 1. PP a prislúchajúce vetvy rozvodov el., vody, kanalizácie, vzduchotechniky a vykurovania

Miesto realizácie projektu: Hotel Skalka, Rajecká cesta 133, 013 13, Rajecké Teplice

Trvanie realizácie projektu: 10/2009 - 4/2011

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 427.386,245,- EUR

Kontaktné údaje: telefón: +421 41 549 3761, e-mail: recepcia@skalkahotel.sk

Investícia do Vašej budúcnosti:
OP KaHR
SACR
EU